چوگلها سراپا نشاط وشوری...تولدت مبارک!

 

 

دخترم ای همه هستی من! 

تو چراغی  تو چراغ همه شبهای منی 

به ره باد مرو 

تو گلی  دسته گلی صد رنگی

پیش گلچین منشین

تو یکی گوهر تابنده بی مانندی

خویش را خوار مبین

ای به سراپا الماس

از حرامی بهراس

قیمت خود مشکن

قدر خود را بشناس

قدر خود را بشناس...


/ 17 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
همایون

[لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

علی

تولدت نانازی باز هم مبارک. خدا شما رو واسه هم نگه داره.

همایون

تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

آسمان آبی

هیچ پیرایه زیادت نکندحسن تورا هیچ مشاطه نیارایدازاین خوبترت تبریک ناقابل ماهم تقدیم نازنین.

همایون

[لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

همایون

سلام دوستم چرا اینقدر کم پیدائی تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

همایون

ما را ز نظر میتوان برد از خاطر ما نمیتوان رفت [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

امير

[گل] [گل] [گل] [گل] گل][گل][گل] [گل] [گل] [گل] [ گل] [گل] [گل] [گل] [گل][گل] [گل] [گل] [گل][گل][گل] [گل] [گل][گل][گل]

همایون

[لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]