خداوندا!

تقدیرمرازیبا بنویس.به من کمک کن آنچه راتوزودمی خواهی من

دیرنخواهم وآنچه راکه تودیر می خواهی من زودنخواهم.

"دکترعلی شریعتی"

/ 2 نظر / 3 بازدید
یه دوست

سلام دوست نازنینم[گل]

یه دوست

از نبردی سخت باز می گردم با چشمانی خسته ، که دنیا را دیده است ، بی هیچ دگرگونی اما خنده ات که رها می شود و پرواز کنان در آسمان مرا می جوید تمامی درهای زندگی را برایم می گشاید. عشق من،خندۀ تو در تاریکترین لحظه ها می شکفد و اگر دیدی به ناگاه خون من بر سنگ فرش جاری است بخند، زیرا خندۀ تو ، برای دستان من شمشیری است آخته نان را ، هوا را ، روشنی را ، بهار را از من بگیر ، اما خنده ات را هرگز تا چشم از دنیا نبندم "پابلو نرودا" [گل][گل][گل][گل][گل]