چقدر خوشمزه است...!

/ 2 نظر / 3 بازدید
آرامش

بابا تو این بازار خراب هندونه که همشون سفیدن و مزه خیار میدن چه هندونه قرمز و شیرینی گذاشتی[چشمک] قشنگ بود به روزم خوشحالم میکن بهم سر بزنی[گل]

آرامش

بابا تو این بازار خراب هندونه که همشون سفیدن و مزه خیار میدن چه هندونه قرمز و شیرینی گذاشتی[چشمک] قشنگ بود به روزم خوشحالم میکن بهم سر بزنی[گل]