ارتش دلدادگان

 

 

اگردختری زیباروبودم

که درهرپیاده رو پسرانی برایم می مردند،

بی گمان باآنها ارتشی بزرگ می ساختم

بزرگترازارتش نازی ها

 

واز دلباختگانم می خواستم

جانشان را به جای من

تقدیم کودکانی کنند

که درجنگهاجان می سپارند

 

اما دوصدافسوس

پیرمردی هستم،

که هیچ پسری برایم نمی میرد

واین دختران زیبا

هیچگاه ارتشی نخواهند ساخت.

 

 

 

پولشکان شرمانف

/ 3 نظر / 64 بازدید
محسن

سلام به دختر باران نوشته هات زیبا و زیباست . همیشه شاد باشی [گل][گل]

محسن

سلام ممنونم بهم سر زدی . اونم هستش زنده است

محسن

سلام[گل][چشمک]