# موعود

یاموعود منتظر

        ای طلوع چشمهایت دیدنی       خوشه لبخندهایت چیدنی       کاشکی می آمدی ازدورها       بانگاهی روشن وبخشیدنی       می شدم دردستهای گرم تو       مثل گلهای چمن بالیدنی        می شدی یک ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 29 بازدید