# دوست

دوست

          درابتدای ظلمت شب ای دوست     یادت ستاره ایست                                 درآسمان خالی بخت من     و من     شرقی ترین ترانۀ حافظ را                           _ درآستان عشق _                                     ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 5 بازدید