عاشقانه ها

 

قلبت رادنبال کن.قلب توراهنمای راستین تودرهرکار عظیم است.قلب من

 

بسیارمحدوداست.آنچه می خواهی انجام دهی پیشاپیش توسط آن غنصرپیشگوی درون ما تعیین شده

 

 است.آن ژرف ترین چیز،آن معرفت ، آن دانش،آن احساس خویشاوندی،ازهمان بارنخست

 

که تورادیدم،آغازشد، وهنوزبه همانگونه است-تنهاهزاربارژرف تروپرشورتر.

 

تورابرای ابد دوست خواهم داشت.ازمدتهاپیش که درکالبدزمینی یکدیگرراملاقات کنیم،تورادوست

 

داشته ام.ازهمان بارنخست که تورادیدم،این رامی دانستم.

 

این سرنوشت بود.ما به همین گونه باهم خواهیم بود،وهیچ چیزنمی تواند ماراازهم جداکند.

 

    ازنامه  های خلیل جبران به ماری هسکل

12مارس1922

/ 2 نظر / 3 بازدید
رویای تنها

سلام [گل] خوبی ؟[سوال] بدو بیا که آپیدم اگه نیای از دست میره [زودباش][تایید] یاعلی [خداحافظ]

رویای تنها

سلام [گل] خوبی ؟[سوال] بد بیا که با یه موضوع که همه دوست دارن آپیدم [زودباش][تایید] یا علی [خداحافظ]