صرفاجهت اطلاع!

هرکدوم از ما یه دیک_تا_تور کوچیک دردرونمان داریم.

یه هیتلرکوچیک،یه استالین کوچیک،یه صدام حسین کوچیک و...

فقط باید موقعیتش پیش بیاد تا بروز داده بشیم.

 

میشینیم ایراد میگیریم به سران حکومتهامون،که چنین اند وچنان اند.

اما خودمون درخودخواهی وخود محوری کپی برابر اصلشون هستیم.

 

حس خود برتر بینی، این که من دانا ترازهمه هستم وصلاح بقیه رو بهترازخودشون

میدونم ،واینکه بااینهمه دانایی وتوانایی لطف کرده ام بهشون، که حق رای واظهار نظر

وانتخاب داده ام !!(پس من چقدرخوبم) واینکه اگه دیگران با من موافقند بدلیل اینه

که من خیلی عاقلم و همه حرفهام منطقیه ومیدونم دارم چی کار می کنم...

 

وهرکی با من مخالفه نمی فهمه، حرف بیهوده میزنه وبی موقع حرف میزنه.

پس باید ساکت بشه چون فضا متشنج واذهان عمومی مشوش میشه...ما

الان امور مهمتری داریم...

 

دیک_تا_تور ها امور رو به مشورت میذارن.نه برای اینکه از نظرات جمع باخبر وبهره مند

بشن ودرتصمیم گیریها دخالتش بدن،نه!

برای این که جمع تاییدشون کنه وبگه "بعله...همه ی اونچه شما می فرمایید درسته!"

 

 

دیک_تا_تورها همه طالب وحدت واتحاد زیرمجموعه شون هستن،منتهاحول محور

"من"! 


اونها هرطور بخوان باهات حرف میزنن وهرتوهینی

دلشون بخواد بهت می کنن(چون تو لایقش هستی)

اما توحق نداری ناراحت بشی.

می فهمی؟!حق نداری!


چون لابد دراون لحظه باید اون توهین رو می شنیدی ومگه ممنکه ایشون اشتباه

هم بکنن؟!

وحرفی رو درجایی غیراز خودش به زبون بیارن؟! 

 

 

چقدر اینا آشناست نه؟

روزانه بارها وبارها داریم توی رسانه ها اینا رو میشنویم ویا تبعات این تفکرودرزندگی

روزمره مون لمس می کنیم.

عادت کردیم ساکت بمونیم چون گوش شنوایی نیست. دیک _تا _تور ها،عادت دارن

فقط حرف خودشون رو بشنون.

 

اما همیشه سکوت زیردستان ، نشانه ی رضایت نیست.

گاهی اوقات نشانه نارضایتیه.نشانه ی خستگی. نشانه ی ناامیدی از اصلاح هرچیز

وهرکس...

 

یاد دوستی افتادم  که می گفت:

"دموکراسی، یه نوع دیک_تا_توری هوشمندانه ست... "

 

*******

 

گاهی اوقات خیلی خسته ام.

درزندگیم چند دیک_تا_تور عمده وجود داشتن. همه ی عمر باهاشون جنگیده ام وصد

البته نتونستم به جایی برسم.آدمها تا خودشون نخوان محاله تغییر کنن.اونم ازنوع

خودشیفته ش!

اما اینقدری تونسته ام خودم رواز زیر یوغشون بیرون بکشم.

 

والان خسته ترازاونم که بخوام واکنشی نشون بدم .دربرابر زورگویی وخود برتربینی

یکی دیگه...

 

سکوتم فقط از سر خستگیه.

همین.

/ 2 نظر / 15 بازدید
همایون

سلام بر دوست ارجمندم واقعا زیبا و جالب بود امیدوارم که پیام آنرا همه بگیرند. تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

همایون

[لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]