بازهم زندگی

درس هایی که از زندگی می گیرم

  لبخنداوبرآمدن آفتاب را     درپهنه طلایی دریا     ازمهر می ستود     درچشم من ولیکن     لبخنداوبرآمدن آفتاب بود...!                                                                                                                                                                                                               فریدون مشیری ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید
دیدی ایدل که غم عشق دگربار چه کرد؟                                                                         چون بشددلبروبایاروفادارچه کرد؟  آه ازان نرگس جادوکه چه بازی انگیخت                                                                                                                      وای ازان ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 8 بازدید
افوض امری الی الله ان الله بصیربالعباد بی توآغاز کردم                         سرخ عشق راوسبز غزل را     نیایی اردیبهشت بی شاه بیت می ماند                                                ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 8 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
3 پست
خرداد 94
4 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
6 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
6 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
8 پست
تیر 92
9 پست
خرداد 92
7 پست
اسفند 91
7 پست
بهمن 91
7 پست
دی 91
11 پست
آذر 91
8 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
6 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
10 پست
تیر 91
8 پست
خرداد 91
8 پست
اسفند 90
10 پست
بهمن 90
9 پست
دی 90
15 پست
آذر 90
14 پست
آبان 90
14 پست
مهر 90
13 پست
شهریور 90
12 پست
مرداد 90
13 پست
تیر 90
16 پست
خرداد 90
17 پست
اسفند 89
14 پست
بهمن 89
15 پست
دی 89
19 پست
آذر 89
15 پست
آبان 89
17 پست
مهر 89
14 پست
شهریور 89
11 پست
مرداد 89
15 پست
تیر 89
12 پست
خرداد 89
11 پست
اسفند 88
12 پست
بهمن 88
11 پست
دی 88
16 پست
آذر 88
13 پست
آبان 88
19 پست
مهر 88
20 پست
شهریور 88
28 پست
مرداد 88
28 پست
تیر 88
25 پست
خرداد 88
54 پست
مدار
1 پست
رضاقاسمی
1 پست
تنهایی
2 پست
نوشته
76 پست
عید
1 پست
تواضع
1 پست
فروتنی
1 پست
قمار
1 پست
سیم_آخر
1 پست
دور
1 پست
نوشته_ها
2 پست
آغوش
2 پست
زن
4 پست
شالکی
1 پست
مجیددایی
1 پست
عرفان
18 پست
رضا
1 پست
پسرم
1 پست
سپیده
1 پست
روانی
1 پست
حاجیان
1 پست
صبر
1 پست
صیاد
1 پست
اسیر
1 پست
مسلمانی
1 پست
ایمان
2 پست
عرفه
1 پست
عشق
18 پست
عاشق
4 پست
پنجره
1 پست
شکسته
1 پست
ایروبیک
1 پست
دوستی
5 پست
داستان
2 پست
ارمغان
1 پست
بهار
1 پست
بنفشه
1 پست
فرزند
1 پست
جودی
1 پست
خیال
1 پست
عاشقانه
4 پست
انتظار
3 پست
دوست
4 پست
مهرورزی
1 پست
عدالت
1 پست
زندگی
3 پست
وطن
1 پست
شعر
1 پست
آدینا
1 پست
نامه
1 پست
مجنون
1 پست
لیلی
1 پست
باران
3 پست
زیارت
1 پست
خدا
1 پست
تو
1 پست
موعود
2 پست
حلاج
3 پست
جاودانگی
2 پست
مبارز
1 پست
حجاب
1 پست
آرزو
1 پست
فنا
1 پست
گنجشک
1 پست
همسایه
1 پست
سیب
1 پست
جفا
1 پست
نگاه
1 پست
سلام
1 پست