عشق

 

خطاست اگر بیندیشیم عشق،

حاصل مصاحبت دراز مدت

و باهم بودنی مجدانه است.

 


عشق ، ثمره‌ی خویشاوندی روحی است،


و اگر این خویشاوندی در لحظه‌ای تحقق نیابد


در طول سالیان و حتی نسل‌ها نیز تحقق نخواهد یافت.

 

 

"جبران خلیل جبران"

/ 3 نظر / 16 بازدید
وفا

سلام ، اتفاقا نظر آقاي ابوالقاسم فرزانه هم همين ست ، ايشان عشق بين دو موجود انساني را نتيجه ي همآغوشي ي روحشان ميدانند كه پاك و بدور از موضوعات مادي ست و مهمتر اينكه عشقي جاودانه است و جدانشدني . ممنونم