عاشقانه ها

هرعشق،هماره عظیم ترین ومهم ترین عشق جهان است.

عشق چیزی همچون یک کلوچه نیست که بتوانیم به قطعات بزرگ

 وکوچک تقسیمش کنیم.فقط یکی و  سراسرعشق است.

آشکاراست که می توانی دربارۀ کسی بگویی:  "اوکسی است که

بیشترازهرچیزدیگری دراین جهان می خواهم.  "

تمامی آنانی که عاشق هستند-به هردلیلی-درچنین گفتن صادق اند.

به همین دلیل می توانم بی واهمه ادعاکنم :رابطه ما،زیباترین

رخدادزندگی من بوده است.شگفت انگیزترین چیزی است که

 درزندگی هرکسی دیده ام .جاودان است.

ازنامه های جبران خلیل جبران به ماری هسکل

11سپتامبر1922

/ 3 نظر / 3 بازدید
ملاحت

تا آخرین غزل به شما فکر میکنم به زهر در عسل به شما فکر میکنم باشد به فکر یه غزل تازه میشوم البته درعمل به شما فکر میکنم اصل عزیز من متعجب شدید که در این همه بدل به شما فکر میکنم؟

ملاحت

سلام راحله جان حالا برات چن تا غزل میفرستم از بدقولی دربیام: باشد قبول!وحشی و عاصی و سرتق ام اماهنوز هم که هنوز است عاشقم خب جذرو مد روح من از توست ماه من در شعر و شن نشسته کنار تو قایقم چشمان ما چه قابل زیبایی شماست؟ کمتر نگاه کن توی آیینه دقم یک بار هم ندیدمت اما به لطف عشق نگذشت بی تو ثانیه ای از دقایقم سرو بلند من که بهشت تو امن باد من توی بادهای جهان یک شقایقم این واقعیتی ست که تو نیستی ولی مستغرقند در تو تمام حقایقم

رویای تنها

سلام بچه ها [گل] بدوييد بيايد كه آپيدم [تایید][عجله][زودباش] فقط به خاطر شما ها اومدم[چشمک] امروز پس بياييد و زحمتم رو با نظراتتون جبران كنيد [شرمنده][رویا] يا علي [خداحافظ]