درتو ای دل متراکم شده یک دریا ابر

با چه باران به مداوای تو باید پرداخت؟

تو خراباتی و از پایه خرابی دل من

میشود بر تو دگر باره دلی از نو ساخت؟

تو چه مرغی دل من کفتر چاهی یا زاغ

سقف پرواز تو ای مرغ بلند است بسی

بال تو بال عقاب است دراین لانه نمان

سدرة العشق همینجاست بپر تا برسی

خاستگاه تودل آبی دریاست برو

گر ازین ساحل متروک و سیه دلگیری

دل من ماهی دریای بلا باش نمان

 درهمین ساحل اگرجای کنی می میری

"ملاحت اسدالهی"

 

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
آرامش

ای کاش در دنیا ۳چیز وجودنداشت : غرور . دروغ . عشق انسان با غرور می تازد با دروغ می بازد و با عشق میمیرد . دکتر شریعتی [گل][گل][گل][لبخند][لبخند][لبخند][قلب][قلب][قلب]

آرامش

با از دست دادن همه چيز ، همه چيز مي شوي! (دکتر علي شريعتي) [گل][گل][گل][چشمک][چشمک]

آرامش

زیباتر از عشق چیزی ندیدم و بالاتر از عشق چیزی نخواستم به خاطر عشق است که دنیا را زیبا میبینم و به خاطر عشق است که خدا را حس میکنم و او را میپرستم دنیایی که همراه با عشق به خدا باشه زیباترین رنگ عالم را دارد. [لبخند][لبخند][لبخند]

ملاحت

میبینم که... نمیبینم راحله این از شعرهای خیلی قدیمی منه!