مدار

...علی  جریان سید و پروفت راکه شنید ،ذره ای آرامشش بهم نخورد.

دستش راگذاشت زیرچانه وبه پشتی صندلی تکیه داد و طوری که انگار چندتایی مگس

زده اند به سروکله ی هم گفت:

"مدار است دیگر!

وقتی ذره ای ازمدار بیرون می افتد ممکن است موقتا اغتشاش ایجادشود.

اما این اغتشاش هم لابد ضرورت هسته است.

 

 

اساس عالم برمدار است.

ازکوچکترین ذره تا کل هستی..." 

 

 

 

رضاقاسمی

"همنوایی شبانه ارکستر چوبها"

/ 3 نظر / 21 بازدید
سپیده متولی

سلام[لبخند] خیلی ممنونم از لطف شما به خانه ی مجازی من. [گل]

نيما

ايكوناش كار نميكنه! ايكون گللللل