پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1392

تو...

صبح که بیدار شدم کنارم نبودی مادر می‌گوید رفته‌ای برای پرنده‌ها دانه بریزی زود برمی‌گردی.   اما در آسمانِ پشت پنجره‌ام هیچ پرنده‌ای نیست!   مادر دروغ نمی‌گوید تو ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 6 بازدید