پست های ارسال شده در مهر سال 1391

برای دایی مسعود عزیزم

  پروازکردی بارفتن تو ازشهردلها شادی سفرکرد گفتندرفتی درآسمانها دیده ندیدت هرسونظر کرد   رفتی ازین شهرمرغ بهاری بارفتن تو خورشیدهم رفت ازدیده من تامحوگشتی ازخانه دل امید هم ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 4 بازدید