پست های ارسال شده در مرداد سال 1391

.

1 نخند مَرد! مَشقی نیستند این گلوله‌ها که هر روز می‌نشینند به سینه‌ات. تنهایی، آدم را هم مثلِ خدا رویین‌تَن می‌کند! 2 اَخم می‌کنی آسمانْ ابر می‌شود ‌گریه می‌کنی، باران می‌خندی، ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 6 بازدید