پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

جزآستان تو ام درجهان پناهی نیست...

    بانوی آب وآفتاب!  "تو را باید درشقایق دید درگل بویید   تو راباید ازخورشید خواست درسحرجست ازشب شکوفاند بابذر پاشاند باباد پاشید درخوشه ها چید   توراباید تنها درخدا دید..."     علی موسوی ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 4 بازدید

تو

      1 چه فرق می‌کند زمین گِرد باشد یا مسطح وقتی تو هیچ‌کجای آن نیستی؟!   2 از راه که می‌رسی انگار روویِ دِل‌ْ دلِ رگ‌هام آرشه می‌کشد « یاحقّی ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 5 بازدید