پست های ارسال شده در اسفند سال 1390

آه

    به رخ سیاه چشمان نظر اربود گناهی                                        بـــگـذار تـا گنـاهی ، بـکـنـیم گاهگاهـی       همه شب ستاره ریزد ، ز دو چشم بر ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 4 بازدید