پست های ارسال شده در دی سال 1389

حکایت من...

  حکایت بارانی بی امان است                         این گونه که من                                               دوستت می دارم. شوریده وار وپریشان باریدن                           برخزه ها وخیزاب ها                                                       ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 4 بازدید

تو...

      الفبا برای سخن گفتن نیست،          برای نوشتن نام توست. اعداد پیش از تولد تو به صف ایستادند                         تا راز زاد روز تو رابدانند. دست ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 5 بازدید