پست های ارسال شده در آبان سال 1389

جملاتی از کریستین بوبن(2)

  درتیمارستان دیوانه ای شتابان به سویم دوید وگفت"شما خدا هستید؟ " گفتم"نه" وازاینکه اوراناامیدکرده بودم عذرخواستم. امیدوارم روزی اورا بیابد. *** آدمها بسیارمضحکند: چیزی راکه ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 7 بازدید