پست های ارسال شده در مهر سال 1389

جملاتی از کریستین بوبن(2)

  درتیمارستان دیوانه ای شتابان به سویم دوید وگفت"شما خدا هستید؟ " گفتم"نه" وازاینکه اوراناامیدکرده بودم عذرخواستم. امیدوارم روزی اورا بیابد. *** آدمها بسیارمضحکند: چیزی راکه ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 7 بازدید
"جملاتی ازکریستین بوبن"     در آغاز، با طراوت گل های بهاری به دنیا آمدیم.ساده بودیم،همچون بنفشه های کنار جویبار... اکنون باید هزاران بار ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 5 بازدید