پست های ارسال شده در مرداد سال 1389

عشق

  عسل! برای آخرین بار بشنو! عشق ، یک معجزه       یک کرامت                    یک اقدام ساحرانه نیست؛ نفس عینی -عاطفی-حسی -اندیشمندانۀ زندگی است. عشق ، بدون اراده ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 5 بازدید