پست های ارسال شده در تیر سال 1389

سوئ تفاهم

    ای کاش می توانستی                 درروح من بنگری پیش ازاینکه زمان                     باسوءتفاهمی فروریزد                                           با عبور شتابناک نسیمی. * پیش ازآنکه پرده فرو افتد             خودرادرخلا ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 4 بازدید