پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1389

عشق

    *هنگامی که دست روزگار سنگین،                  وشب،                            بی آواز است،                                     زمان عشق ورزیدن و اعتماد است. و چه سبک است دست روزگار، و ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 6 بازدید

تلخ

    ...من گمان می کردم           دوستی همچون سروی سرسبز،               چارفصلش همه آراستگی ست... من چه میدانستم                هیبت باد زمستانی هست؟   من چه می ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 5 بازدید

...تو!

  دلم آنقدر گرفته است که چشمم را تو                                                                                                                  ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 5 بازدید