پست های ارسال شده در اسفند سال 1388

عاشقانه

    "صورتحساب" به صندوق صدقه انداختمش پستچی بالبخندی بازش آورد درحالی که سخت می گریست * خواستم به بانک بسپارمش ورشکست شد * نه دریا می پذیرفت          نه رودخانه                       ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 4 بازدید