پست های ارسال شده در شهریور سال 1388

به کریم اهل بیت امام مجتبی (ع)

  یاکریم! یاکریم  گنبد توام گنبدی که بی کبوتراست یاپرازکبوتران بی پراست   یاکریم! تونسیمی ونسیم جای پا نمی نهد به روی خاک قبرتو درون قلب ماست   یاکریم! توکریمی وکریم دستهای سائلان خانه ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 49 بازدید
      "...سوختم...سوختم .طاقت این رنج ندارم"   حضرت می فرمایدکه :"من تورا به جهت همین می دارم"   می گوید:"یارب ،آخر سوختم.ازاین بنده چه می ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 5 بازدید
    اگرازچیزی ناراضی هستی_حتی کارخوبی که به آن علاقمندی_اماتا کنون به انجام دادن   آن قادرنبوده ای_دست نگهدار. اگرکارهاخوب پیش نمی رود،فقط دو ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 5 بازدید

عشق

   آنکه می گوید دوستت دارم            خنیاگرغمگینی است                                        که آوازش را از یادبرده است         ای کاش عشق را زبان ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 5 بازدید