پست های ارسال شده در فروردین سال 1388

دیدی ایدل که غم عشق دگربار چه کرد؟                                                                         چون بشددلبروبایاروفادارچه کرد؟  آه ازان نرگس جادوکه چه بازی انگیخت                                                                                                                      وای ازان ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 8 بازدید
افوض امری الی الله ان الله بصیربالعباد بی توآغاز کردم                         سرخ عشق راوسبز غزل را     نیایی اردیبهشت بی شاه بیت می ماند                                                ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 8 بازدید