چشمهایت


حکایتِ‌ چشم هایت اگر نبود

 
تمامِ کتاب ها


سفید چاپ می شدند 


و شاعران 


وداستان سرایان تهی از واژه


آسوده خاطر از اینکه ذهنشان درگیر تو نیست


هر کدام


گوشه ای از کار دنیا را 


در دست می گرفتند...

 "علیرضاباقی"

/ 8 نظر / 11 بازدید
همایون

سلام دوست خوبم انتخاب بسیار زیبائی بود تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

آرامش

شاعر نبودم چشمهایــت شاعرم کرد....[گل]

همایون

[لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

همایون

[لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

سپیده

[لبخند]

همایون

[لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

آسمانی ترین

حکایت چشمهایت هست ولی چشمهایت نه حکایت غریبی است چشمهایت و حکایت چشمهایت...