آغوش

 

می گویم

"الان فقط نیاز دارم بغلم کنی،

حرکتی به قدمت خود بشریت که معنایش خیلی فراتراز تماس دو بدن است.

 

درآغوش گرفتن، یعنی از حضورتو احساس تهدید نمی کنم،

نمی ترسم اینقدرنزدیک باشم،می توانم آرام بگیرم،درخانه ی خودمم،

احساس امنیت می کنم وکنار کسی هستم که درکم می کند.

 

می گویند هربارکسی را گرم درآغوش می گیریم،

یک روز به عمرمان اضافه می شود.

 

پس لطفا مرابغل کن."

 

 

الف

"پائولو کوئیلو"

/ 1 نظر / 17 بازدید
همایون

بسیار زیبا بود تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]