باحافظ

 

 

احوال دل آن زلف دوتا داند وبس

 

داغ دل غنچه راصبا داند وبس

 

بی من توچگونه ای ندانم اما

 

من بی تودرآتشم خداداندوبس

 

 

****

 

نی قصه آن شمع چِگِل بتوان گفت

 

نی حال دل سوخته دل بتوان گفت

 

غم دردل تنگ من ازآن است که نیست

 

یک دوست که با اوغم دل بتوان گفت

/ 0 نظر / 3 بازدید