تواضع

 

 

تا بحال به این موضوع فکر کردین که فروتنی یه احساسه؟

 

احساسی که آدمهای خیلی بزرگ دارن،آدمهای خیلی دانا،خیلی دارا...

کسانی که سر سفره ی پدرشون بزرگ شده ان،وسر اون سفره چشم ودل شون

سیر شده،

کسانی که داشتن ونداشتن همه ی چیزهای این دنیایی براشون علی السویه ست...

وهیچ فرقی بین خودشون وسایر مردم کوچه وبازار نمی بینن. 

 

فروتنی یه رفتار نیست

به ادعا نیست

یه برخورد نیست،

یک باوره.

وهرچیزی غیرازین،یک دروغ بزرگه.

 

وقتی باورنداشته باشم که بادیگران یکی هستم، اما بارفتارم طوری نشون بدم

که بقیه بگن "شما بااینهمه کوکبه ودبدبه...واقعا آدم بزرگواری هستین که خودتونو

با ما کوچولو موچولوها یکی می کنین"، دارم مرتکب یه خطای بزرگ ویه ریاکاری

عظیم میشم! 

 

بهتره خودم رو آدم فروتنی ندونم تاوقتی باورم اینه که از دیگران برتر وبالاترم.

 

چون دراینصورت به معایب بزرگم یکی افزوده میشه

نه به محاسن کوچیکم

/ 1 نظر / 19 بازدید

قبول دارم.کاملا قبوله.