شالکی

دستمال گردگیری رو می بینین؟  ما بهش میگیم "شالکی".

شالکی موجود بدرد بخور و دوست داشتنی ای هست.

درهمه مواقع بدردتون می خوره .کمک میکنه دستتون نسوزه.کمک میکنه سفره

رو تمیز کنین.روی میز رو پاک کنین.میتونین باهاش گردگیری کنین میتونین

ظرفای شسته شده رو خشک کنین باهاش...

 

دستمال گردگیری _یا همون شالکی خودمون _چیز خیلی خوب ودوست _

داشتنیای هست.جنسش ازنخ خالصه وجاذب آب.هربلایی سرش بیارین

درنهایت می تونین بشورین قشنگ بچلونین وخشک کنین واز نو استفاده کنین.

برای کارهای دم دستی برای کارهای خودمونی.برای تدارکات پشت پرده ی مهمونی...

 

اما هیچوقت، هیچوقت نمی تونین این موجود دوست داشتنی بدرد بخور رو

جلوی مهمون هاتون دربیارین.

شالکی چیزی هست که درعین کارآیی وبسیار مفید بودنش اصلا چیز با کلاسی

نیست.

نمیتونین قاب بگیرین وبزنینش به دیوار.

نمیتونین آویزونش کنین تو اتاق پذیرایی.

نمیتونین جلوی چشم مهماهاتون بذارینش...

 

شالکی یه دوست پنهان ودم دستیه که خیلی باهاش راحتین اما نمیتونین به کسی

نشونش بدین. جلوی مهمانها همیشه یه دستمال شیک هست که برای انجام کارها

بیرون میاد...

 

......................................

 

پ.ن1:دوسه روزه که شدیدا حس "شالکی بودن "بهم دست داده.

 

واین

خیلی حس بدیه.

خیلی.

 

پ.ن 2:جایی خونده بودم "احمقانه ترین کاراینه

که اولویتت،کسی باشه  که تو اولویتش نیستی."

 

 

/ 5 نظر / 14 بازدید
همایون

[لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

ملاحت

اما ما افتخار میکنیم شالکی شما بشویم! اگرچه عمریست دیگر نمیخواهیم شالکی هیچ احدالناسی باشیم عزیز دل من![گل]

آرامش

چرا؟؟؟؟

عمه

سلام.خاطره ای ازشالکی وسمیه جانم دارم...یه روزدوسه بارمامانم ومن صداش زدیم .یهوباعروسکش اومد روبروم گفت سمیه شده شالکی پارچه[عصبانی].خداخیرت بده منوبردی 26سال پیش[گل][گل]

مریم

شالکی[لبخند] چقدر مامان بزرگم ازش استفاده میکنه...[قلب] ولی من ازش بدم میاد...فکر میکنم هرچقدر هم بشورمش باز به همه جا مالیده میشه... اصلا وسواس من از شالکی شروع شده