.

 

  

این یعنی تنهایی.

خودت وایسی بالاسرخودت وگریه کنی.

شونه های خودتو بمالی ودلداری بدی.


فرهادبابایی

*************


ارزش یک احساس،به شدت آن نیست

به مدت آن است.


نیچه

***************

 

آدمها به اندازه ی ناگفته هایشان از هم دور می شوند

نه به اندازه ی قدمهایشان.


علیرضااسفندیاری

**************


روی بغض دلتنگی باید بنویسند:

مراقب باشید!

نشکستنی ست...


فرشیدفرهادی

***********


آدمها همه ماهند.

نیمه ی تاریکشان را به دیگران نشان نمی دهند.

آدمها ماهند.

 

عباس معروفی

/ 0 نظر / 39 بازدید