دلنوشته

امروز همسریکی ازبهترین دوستانم درسن42

سالگی ازدنیا رفت.

ضربه بسیارسخت وتکان دهنده ای بود برای

من.

همیشه اینگونه وقایع تلنگری است برای

شناخت ارزش لحظات زندگی وباهم بودن 

ونعمتهایی که دارم.

فرصتها چون ابرهای درگذرند* وبایدبیشتر

وبیشتر قدرشان رابدانیم.

شایدفردایی درکار نباشد.

امروز به هم عشق بورزیم.

/ 3 نظر / 3 بازدید
آرامش

زندگی همچون بادکنی است در دستان کودکی، که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتنش را از بین می برد. [گل][گل][گل][گل][گل][گل] به من هم سری بزنید موفق باشید[لبخند]

آرامش

تا عمر دارم این دل شكسته رو تحمل میكنم و با خودم همه جا می برم تا شاید یه بند زن پیدا بشه بتونه مثل قبل درستش كنه تا شاید دوباره عاشق بشه [گل][گل][گل][گل][گل] سلام ممنون که سر زدید من هم با افتخار لینکتون کردم موفق باشید.[گل]

با تو

کاش این جملات برای همه تاثیرگذار باشد