یکی...

ﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷ

ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﺪ

ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﮐﻮﭼﮏﺍﺵ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﺪ

ﯾﮏﺟﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﮐﻨﺪ

ﯾﮏﺟﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﺪ 
/ 3 نظر / 16 بازدید
ملاحت

حالا ما فن خوب کنی تو رو بلد نیستیم..اما اسم کوچک شما رو که بلدیم..یه شعر در کامنت بعدی برات میذارم ایشالله حالتو خوب کنه...[گل]

ملاحت

ترا به اسم کوچک تنهایی صدا میزنم هی تو! تو که نام کوچک زمین را بلدی.... [گل]

بانو

تو مـاهی و مَن ماهــی این برکه ی کاشی اندوه بزرگــی ست زمانی که نباشی! آه از نفس پاکـِــ تو و صــبح نشابور ... از چشــم تو و حجره ی فی ــــروزه تراشی ...