یاصاحب العصروالزمان...

"بهار پشت در است..."

 


به گوش پنجره

آرام

نسیم گفت و گذشت

 

 

 

"مژگان عباسلو"

 

 ×××××××××××××

 

میلاد آقا میارک!

/ 1 نظر / 17 بازدید
ملاحت

کورا ایسایی خانم..تی سر و علامه ننا! عین روغن زیتون بوبوستی![گل]