دیدی ایدل که غم عشق دگربار چه کرد؟        

                                                                چون بشددلبروبایاروفادارچه کرد؟

 آه ازان نرگس جادوکه چه بازی انگیخت                                                                                                                      وای ازان مست که بامردم هشیارچه کرد

 اشک من رنگ شفق یافت زبی مهری یار                      

                                                        طالع بی شفقت بین که درین کارچه کرد

 برقی ازمنزل لیلی بدرخشیدسحر     

                                                           وه که باخرمن مجنون دل افگارچه کرد

 ساقیاجام میم د ه که نگارنده غیب            

                                                          نیست معلوم که درپرده اسرارچه کرد

 آنکه پرنقش زداین دایره مینایی                                 

                                                          کس ندانست که درگردش پرگارچه کرد

 برق عشق آتش غم دردل حافظ زدوسوخت                      

                                                                  یاردیرینه ببینیدکه بایارچه کرد؟...

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
نوید

دیدی ایدل که غم عشق دگربار چه کرد؟ چون بشددلبروبایاروفادارچه کرد ............................................. من عاشق این شعرم دفتر شعرم با این شعر شروع میشه شعر بعدی شم اینه: دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد تیه بر عهد تو باد صبا نتوان کرد آن چه سعی است من اندر طلبت بنمایم این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد

نوید

دارم فضولی میکنم دوست دارم اون چند وقتی که با هم نبودیمو باهات باشم حتی با تاخیر اخه تو چند ماهی (تقریبا 5ماه) از من زودتر وبلاگ زدییییییه