شعرحکمتی است که  قلبهارا مسحورمی کند.

وحکمت شعری است که  ترانه های عقل را می خواند.براین

قیاس اگر شاعری توانست دریک زمان هم  قلب انسان

رامسحور وهم ترانه های عقل اورا زمزمه کند، درحقیقت می

تواند بساط زندگی خود را در سایه خدا بگسترد

"حمام روح"

جبران خلیل جبران

/ 3 نظر / 3 بازدید
سلاح هسته ای

وقتیکه رئیس جمهوری به ملت خودش دروغ می گه پس حتماَ درخصوص عدم ساخت سلاح هسته ای در ایران به جهانیان دروغ گفته است! و رهبری که او را تایید می کند قطعاَ استفاده از سلاح های کشتار جمعی را حرام نمی داند و او هم دروغ می گفته است! پس در تمام این سالها آمریکا و اروپا راست می گفته اند و ما باورنمی کردیم. خدای من. اینها خودشان باعث شدند مردم دنیا بفهمند دنیا را درخطر جنگ هسته ای نگه داشته اند. تیغ در دست زنگی مست. خاک بر سر من که تا این وقت نفهمیدم. اینها مردم خودشان را به شکل فجیعی زدند و اراذل و اوباش شمردند. پس برای حفظ قدرت دنیا را به آتش می کشند(البته فلسطین را آتش زده اند.)

بیژن آریا

درود بر گرامی همدل. تارنگارم را با یک نامه ی احساسی به میرحسین موسوی به روز کردم. اگر دوست داشتی به تارنگارم بیا. ------------------ در پی مشکلات به وجود آمده در انتخابات ریاست جمهوری 88 تاکنون نامه هایی را به 1.مجمع روحانیون مبارز 2.شیخ اصلاحات"مهدی کروبی" 3.حضرت آیة اللّه العظمى یوسف صانعى نوشته ام. بیانیه ای را هم آماده کرده ام برای وبلاگ نویسانی که به نتیجه انتخاات اعتراض دارند. اگر تو هم به نتیجه انتخابات اعتراض داری،می توانی پس ازخواندن آن بیاینه در وبلاگم،آن را مضا’ کنی. (نام ونشانی وبلاگت را بدهی تا در بخش"امضا’"قراردهم.) گرچه میدانم کسی توجهی به نوشتارهای ما نمیکند،ولی بهتر از دست روی دست گذاشتن می باشد. چشم در راه پاسخ تو هستم. شادوپیروزباشی. بدرود.

بیژن آریا

یعنی میخوای تو هم امضا کنی؟؟ نامت را اضافه کنم؟؟