سیم آخر

 

عزیزدلم!

می دانی سیم آخرچیست؟

همه خیال می کنند که سیم آخر ساز است.

حتی یک نوازنده بی سواد، روی صحنه ،زد به سیم آخر تارش وگفت :"اینهم سیم آخر!"

 


اماسیم آخر ، یعنی وقتی می رفتند قمار،سکه ی زرشان را که می باختند،

جیبشان را می گشتند،

آخرین سکه ی سیم را هم به قمار می زدند: می زدندبه سیم آخر ،

 

به امید بردن همه ی هستی،

یا به باد دادن آخرین سکه ی نیستی.

 

 

 

"تماما مخصوص"

عباس معروفی

/ 2 نظر / 19 بازدید
همایون

خیلی جالب بود ... من اصلا نمیدانستم تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

اگرمعنیش همینه من هم نمیدونستم.ممنون که گفتین.