کربلای زنده

پیش نوشت:این سطور علیرضا قزوه را بی نهایت به افکارواعتقاداتم نزدیک
 
 
دانستم.
 
 
تقدیم می کنم که بخوانید
......................
...همین امسال از اهل معرفتی شنیدم که امام حسین آمده است تا غلام ها را و انسان
 
 
ها را آزاد کند امام حر می خواهد نه غلام. او در همان ظهر عاشورا غلامش را که او نیز
 
 
حر شده بود آزاد کرد و رفت. در مقابل این سخن کمی بیشتر درنگ کردم و دانستم که
 
 
آری به راستی امام آمده است تا بسیاری از این حرها را و بسیاری از این امثال من و تو
 
 
را آزاد کند...
 
 
 
حالا فکر می کنم که دو کربلا وجود دارد. کربلای در حال حرکت و زنده و کربلای مرده. دو
 
 
حسین وجود دارد حسین زنده و حسینی که در هزار و چهارصد سال قبل سر مبارکش را
 
 
جدا کردند و تا هنوز دست به دست بر نیزه می چرخانند. گاهی نوازشش می کنند و
 
 
گاهی با خیزران جهل بر لب و دندان مبارکش می زنند.
 
 
 
حسین (ع) از آن همه است. حسینی که من می شناسم خود خود حسین است نه
 
 
سین سین سین هایی که از اکوهای گران شما بیرون می اید. 
 
 
مرا ببخشید که حسین من کمی تا قسمتی با حسین شما فرق می کند.
/ 2 نظر / 12 بازدید
همایون

سلام دوستم واقعا زیبا نوشتید هرچه در اینمورد بگوئیم کم است اما مسئله اصلی بیدار شدن افراد است که آنهم مشکل است تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

آرامش

سلام بنظر من هم زیبا بود این کربلای زنده [گل]