کمی صبرکن

ازدواج

شما با هم زاده شدیدو بایدکه پیوسته با هم باشید.

با هم باشیدتا آن هنگام که مرگ بالهای عمرتان را برکند.

حتی درخاطره خوش خداوند نیزباهم باشید.

اما بگذاریدبا هم بودنتان را فضایی درمیان باشد.

یکدیگررادوست بدارید اما،از عشق زنجیر مسازید:

جامهای  یکدیگر را پرکنید اما از یک جام منوشید.

به شادمانی با هم برقصیدوآواز بخوانید اما بگذارید هریک برای خود تنها باشد.

همچون سیمهای عود که  هریک درمقام خود تنهاست اما  همه با هم به یک

آهنگ مترنم اند.

دلهایتان را به هم بسپارید اما به اسارت یکدیگر ندهید،

زیرا تنها دست زندگیست که می تواند دلهای شما را درخود نگه دارد.

درکنار هم بایستید، اما نه بسیار نزدیک

ازآنکه ستونهای معبد به جدایی بار بهترکشند،

وبلوط وسرو درسایه هم به کمال رویش نرسند.

"پیامبر"

جبران خلیل جبران 

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
فرشته

درود بر میرحسین موسوی و یارانش سلام دوست خوبم در نظر سنجی من شرکت کن ای زشور شجاعانه لبریز روح ایمان ملت بر انگیز میر پرچم به دست خمینی مرد دوران سختی بپاخیز ایران در انتظار همت توست چشمش به راه غیریت توست باران تازه در کویر برخیز این سرزمین مادری را از نوبساز و زنده کن با یاد خمینی کبیر مرد دوران خون و نبردی یاد یاران خود زنده کردی با تو ایران ما سربلند است چون که اهل دلی اهل دردی برخیز سرباز عاشق و فدایی همراه و همدم رجایی ای مرد پاک و معنوی (شهید سر فراز رجایی در حال اقتدا به خاتمی) ایران با اتو عزیز و سر فراز است نامش بلند و برفراز است سید حسین موسوی ای مرد پاک و معنوی سید حسین موسوی ای مرد پاک و معنوی ای میرحسین موسوی آزادی در شرایطی امکان تولد و بقا پیدا می کند که افراد یک فرصت برای اندیشیدن به سرنوشت خود پیدا کنند (میرحسین موسوی)

آرامش

وای چقدر ناز بود[بغل] خیلی خیلی قشنگ بود کلی حال کردم ممنون ازت[قلب]