دنبال دویدن...

 

 

 

"دنبال دویدن" رو دوست ندارم.دنبال کسی دویدن اصلا خوب نیست.خسته می کنه

آدم رو.ودرنهایت می ایستانه.


دنبال دویدن خوب نیست.چون تو دنبال کسی می دوی که دوستش داری.بخاطرش

هرکاری حاضری بکنی.تاآخردنیا هم حاضری بری.ومیری.

منتها نه کنارش،

پشت سرش.

 

وچون اون سرعتش خیلی از تو بیشتره،فاصله تون زیاد میشه ازهم. وتو برای اینکه

این فاصله نیفته،یابتونی جبرانش کنی،هی باید بدوی.هی بدوی.هی...

 

خب اگه اون هم همینقدر دوستت داره،چرا تورو همراه خودش نمی بره؟

چرا فقط هر از گاهی یه نگاهی به پشت سر می کنه؟چرا نمی مونه تا تو

بهش برسی؟

شاید تورو همراه قابلی نمیدونه.شاید تو واقعا همسفر درخورش نیستی.

 

خب چه کاریه اینهمه دویدن ونرسیدن؟!

رهاش کن.

وبمون سرجات.

یااگر میخواهی بری وراهتون مشترکه،باسرعت خودت برو.

از مسیر وشگفتی هاش لذت ببر!

زندگی کن!

 

 

دنبال کسی دویدن قشنگ نسیت.

چه اونی که میره باشید،چه اونی که می مونه.

دنبال کسی ندوید.

اگه براش ارزشمند باشید،خودش برمیگرده،دستتونو می گیره وبه مهربانی،همراه

خودش می کنه.

 

خودتون رو زندگی کنید،نه دیگران رو.نه دیگری رو.

 

 

/ 5 نظر / 57 بازدید
آرش

ممنونم دخترباران...

ملاحت

چقدر درستو اگر هرکس زیبا ترین خودش باشه واقغا نیازی میست در راه دیگری بدوه.در جنگ دیگری زخمی و خسته بشه شما همراه زاده شدید و تا ابد همراه خواهید بود هنگامیکه بالهای سفید مرگ روزهاتان را پریشان میکند همراه خواهید بود آری شما در خاطر خاموش خداوند نیز همراه خواهید بود اما در همراهی خود حد فاصل را نگهدارید و بگذارید بادهای آسمان در میان شما به رقص درآیند به یکدیگر مهر بورزید...اما از مهر بند مسازید بگذارید مهر دریای مواجی باشد در میان دو ساحل روح شما جام یکدیگر را پر کنید اما از یک جام منوشید از نان خود به یکدیگر بدهید اما از یک گرده نان مخورید با هم بخوانید و برقصید و شادی کنید... اما یکدیگر را تنها بگذارید همانگونه که تارهای ساز تنها هستند... با آنکه از یک نغمه به ارتعاش در میایند دل خود را به یکدیگر بدهید...اما نه برای نگاهداری زیرا که تنها دست زندگی میتواند دلهایتان را نگهدارد در کنار یکدیگر بایستید...اما نه تنگاتنگ زیرا که ستونهای معبد دور از هم ایستاده

ملاحت

و یادم رفت بگم ای کاش این مطلبو برای بسیاری از جوانان ما که در رابطه های ناقص و بیمار زیست میکنند حتی بسیاری از همسران ما بذاری. با اجازه مطلبتو به یه جا برای یادگیری ارجاع میدم خانومی.[گل]

ملاحت

منتظریم بابا جان آپ بنما..[گل]